ANBI

Stichting Sawasdee en het Don Bosco Kinder Fonds zijn beiden ANBI-stichtingen. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling.

Per 1 januari 2008 zijn beide stichtingen zijn bij beschikking d.d. 20.09.2007 door de Belastingdienst Heerlen aangemerkt als ANBI’s.

Giften en nalatenschappen blijven voor de schenker fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende voorschriften, verder ontvangen de stichtingen deze schenkingen belastingvrij.

Een ANBI kan vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

* Contactgegevens /
RSIN Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer / Fiscaal nummer 

* Doelstelling
* Beloningsbeleid

Stichting Sawasdee Beleidsplan 2017
Stichting Don Bosco Kinder Fonds Beleidsplan 2017
* Sawasdee Begroting 2017
* SDKF Begroting 2017
Stichting Sawasdee Jaarverslag 2016
*Stichting Don Bosco Kinder Fonds Jaarverslag 2016

Beleidsplan 2015-2016
balans-sawasdee-2015
baten-en-lasten-sawasdee-2015
balans-dbkf-2015
baten-en-lasten-dbkf-2015

Beleidsplan 2014
Balans Sawasdee 2014
Baten en Lasten Sawasdee 2014
Balans Don Bosco Kinder Fonds 2014
Baten en Lasten Don Bosco Kinder Fonds 2014

Balans Sawasdee 2013
Baten en Lasten Sawasdee 2013
Balans Don Bosco Kinder Fonds 2013
Baten en Lasten Don Bosco Kinder Fonds 2013 Sheet1
* Uitgelichte activiteiten 2013

Balans Sawasdee 2012
Baten en Lasten Sawasdee 2012
Balans Don Bosco Kinder Fonds 2012
Baten en Lasten Don Bosco Kinder Fonds 2012
Uitgelichte activiteiten 2012

Statuten Sawasdee volledig
Statuten DBKF volledig

Sawasdee wordt
ondersteund door:

ANBI CBF-ERKEND-KEURMERK
sawasdee

Van Lanschot Bankiers
IBAN NL71FVLB0227146743
KvK 22.04.20.96
Bic-Swift FVBNL22

kinderfonds

Rabobank
IBAN NL43RABO0385377274
KvK 22.05.00.04
Bic-Swift RABONL2U

Contact

Groenedijk 2a
4438 NN Driewegen
0113 655784