De mensen

Bestuur en Comité van aanbeveling

Bestuur stichting Sawasdee
De heer H.E.P.J. Loontjens, voorzitter, algemeen bestuurslid
De heer Mr L.F. van Kalmthout, secretaris, algemeen bestuurslid
De heer D.G.A. van Luxemburg, adviseur, algemeen bestuurslid
Mevrouw N. van Maldegem-Loontjens, algemeen bestuurslid
De heer A. van der Vlugt, algemeen bestuurslid

Bestuur stichting Don Bosco Kinder Fonds
Mevrouw N. Loontjens-Meulbroek, voorzitter, algemeen bestuurslid
Mevrouw H. Zandee-Weststrate, secretaris, algemeen bestuurslid
Mevrouw H. Haringman, penningmeester, algemeen bestuurslid

Comité van aanbeveling
De heer D.J.M.M. Polman, Commissaris van de Koning
Mevrouw Karla Peijs, oud Commissaris van de Koningin Zeeland
De heer W.T. van Gelder, oud Commissaris van de Koningin Zeeland
De heer C. van Liere, Voorzitter Nederlandse Oestervereniging en voorzitter Delta Zeelandfonds
De heer Mr. L.F. van Kalmthout, Raadsheer bij de Hoge Raad
De heer A.L. Oosthoek, oud hoofdredacteur PZC
De heer J. Asselbergs, v/h burgemeester van Schouwen-Duiveland / Kamerheer van de Koning
De heer J. van Waas, oud adviseur

Sawasdee wordt
ondersteund door:

ANBI
sawasdee

Van Lanschot Bankiers
IBAN NL71FVLB0227146743
KvK 22.04.20.96
Bic-Swift FVBNL22

kinderfonds

Rabobank
IBAN NL43RABO0385377274
KvK 22.05.00.04
Bic-Swift RABONL2U

Contact

Groenedijk 2a
4438 NN Driewegen
0113 655784