Doneren/sponseren


De mogelijkheden op een rij:

 

1. éénmalige donatie
2. éénmalige schenking
3. sponsoring ofwel periodieke giften
4. legaten/ testamentaire beschikkingen

Uitleg:

Het verschil tussen een donatie en een sponsoring is dat een donatie éénmalig is en sponsoring op lange termijn ondersteuning gericht is voor het sponsoren van bijvoorbeeld een kind zodat hij of zij naar school kan.

1. Eénmalige donatie kan een gevulde envelop zijn maar ook een éénmalige storting via de bank

2. Eénmalige schenking is aftrekbaar voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting, mits deze giften minimaal één procent (minstens 1 %) en maximaal tien procent (hoogstens 10%) van het inkomen van de schenker (m/v) betreffen.

3. sponsoring of periodieke gift, hiervoor is een overeenkomst vereist, klik hier voor Overeenkomst Periodieke giften
Hierin komt de schenker (m/v)met de begunstigde stichting(en) overeen om voor een periode van vijf jaar, één keer per jaar een vastgesteld bedrag beschikbaar te stellen.
Over schenkingen en giften aan deze stichtingen hoeft géén schenkingsrecht en ook géén erfbelasting (nalatenschappen) te worden betaald. De ingevulde overeenkomst dient in tweevoud uitgeprint te worden en daarna ondertekend. Zowel stichting als schenker dient een exemplaar te bewaren voor het geval de Belastingdienst wil controleren. Er hoeft niets naar de Belastingdienst opgestuurd te worden.

4. Er bestaan mogelijkheden de stichting Sawasdee e/o Don Bosco Kinderfonds in uw testament te betrekken waarbij door de verkrijger geen erfbelasting betaald dient te worden. Er zijn aldus veel mogelijkheden op het gebied van schenkingsrecht, erfrecht, aftrek van belastingen, zonder (extra-) kosten.

OOK ZÓ KUNNEN WIJ, IN HET VOLLE LEVEN OF BIJ TESTAMENT, LICHT BRENGEN IN DE TOEKOMST VAN DE KANSARME KINDEREN VAN CAMBODJA. ONZE KINDEREN!

DSC_0062 DSC_0072

Sawasdee wordt
ondersteund door:

ANBI CBF-ERKEND-KEURMERK
sawasdee

Van Lanschot Bankiers
IBAN NL71FVLB0227146743
KvK 22.04.20.96
Bic-Swift FVBNL22

kinderfonds

Rabobank
IBAN NL43RABO0385377274
KvK 22.05.00.04
Bic-Swift RABONL2U

Contact

Groenedijk 2a
4438 NN Driewegen
0113 655784