Veelgestelde vragen

1. Hoe kan ik een kind sponsoren?

a) U doneert een vast bedrag zonder binding met het kind
b) U sponsort een voorgedragen kind voor een minimum van 3 jaren. Kosten € 180,- per jaar
c)  U verstrekt een studiebeurs aan een student voor maximaal 2 jaar

Meer informatie vind u op het aanmeldformulier voor het Kinderfonds en de Studiebeurs


2. Uw stichting is door de belastingdienst als ANBI aangemerkt.Wat zijn de fiscale aftrekmogelijkheden?

Voor actuele informatie over schenking.


3. Wat is een ANBI

Voor meer informatie klik hier 


4. Hoe weet ik dat mijn geld goed terecht komt?

Ik heb namelijk in het verleden elders een negatieve ervaring opgelopen.

Deze vaak terugkerende vraag vergt een uitgebreide toelichting.

De beide Zeeuwse stichtingen Sawasdee en Don Bosco Kinder Fonds hebben een zéér transparante organisatie structuur. De oprichters Dhr. en Mevr. Loontjens,
fungeren als voorzitter van deze stichtingen. Het bestuur bestaat elk uit min. drie leden en staan open voor alle voorkomende vragen.

Globaal overzicht over de werkwijze “Zeeland Helpt Cambodja”

Een groot aantal vrijwilligers staat paraat voor hulp bij voorkomende werkzaamheden w.o. administratieve ondersteuning, bij benefiet activiteiten, acties, spreekbeurten, actualisering website, container transporten enz.
De stichtingen hebben daarom géén uitgaven aan personele lasten, een ieder werkt op ideële basis zonder enige geldelijke vergoeding.
Secretariaat, vergader-, telefoon-, project reis-en verblijfkosten worden door ieder voor zich gedragen. Geen strijkstok dus!
Alle stortingen en betalingen lopen via de bank, géén aparte kasgelden en de donaties worden voor 100% besteed aan het aangegeven doel.


5. Hoeveel containers worden er per jaar verscheept?

Kan ik bruikbare hulpgoederen meezenden, wat zijn daarvan de kosten?

Alhoewel deze transporten aanvankelijk, als nevenactiviteit, uit nood werden geboren, is het inmiddels toch een belangrijke poot geworden van ons ontwikkelingswerk.
Per jaar worden gemiddeld 4 tot 6 stuks 40ft zeecontainers vanuit ons magazijn De Wolfhoek te Driewegen (Zuid-Beveland) verscheept. Zo zijn container nr. 76+77 in augustus 2015 vertrokken!

De reistijd is ongeveer 5 weken en dankzij het feit dat de Don Bosco Foundation of Cambodia, als erkende NGO in Cambodja, bij de overheid een goede reputatie heeft, lopen de vaak moeizame “custom clearance” formaliteiten hier redelijk vlot.

In overleg met de weldoener over de aard en kwaliteit van de aangeboden hulpgoederen wordt het transport door Sawasdee en Kuehne en Nagel gratis verzorgd.
Aanbiedingen zijn daarom altijd welkom!

 

 

Sawasdee wordt
ondersteund door:

ANBI CBF-ERKEND-KEURMERK
sawasdee

Van Lanschot Bankiers
IBAN NL71FVLB0227146743
KvK 22.04.20.96
Bic-Swift FVBNL22

kinderfonds

Rabobank
IBAN NL43RABO0385377274
KvK 22.05.00.04
Bic-Swift RABONL2U

Contact

Groenedijk 2a
4438 NN Driewegen
0113 655784